Kolędowo z Tacherem

Kilka zdjęć z kolędowego występu Maćka Tachera w Toruniu w grudniu 2023

fot. Angelika Dejewska / AngelaPlichFoto.pl

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top