Stand Up – Kołecki, Chałupka, Czebańczuk

Po prostu Stand-up w Dwóch Światach w Toruniu 11.09.2016
Wystąpili: Paweł Chałupka, Patryk Czebańczuk, Tomek Kołecki
Imprezę poprowadził Mateusz Świerski, na open mic Jakub Poczęty-Błażewicz

fot. Angelika Plich / AngelaPlichFoto.pl

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top