Tacher charytatywnie

Kilka kadrów z występu Macieja Tachera na koncercie charytatywnym dla Ukrainy w Dworze Artusa w Toruniu w lutym 2023

fot. Angelika Dejewska / AngelaPlichFoto.pl

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top